Midkee ayaad u bahan tahay in aad wajiga ku xirato?

Midkee ayaad u bahan tahay in aad wajiga ku xirato?

Midkee ayaad u bahan tahay in aad wajiga ku xirato?

Midkee ayaad u bahan tahay in aad wajiga ku xirato?