Gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaq

Gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaq

Gacmahaaga saabuun iyo biyo ku dhaq

Ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo ugu yaraan 20 sekan – oo ah qiyaastii dhererkaay qaadanayso in lagu heeso “Dhalasho Wacan” laba jeer.● Haddii aadan heli karin saabuun iyo biyo, isticmaal alkolo ku saleysan gacmo nadiifiye.