Covid-19 Somali Webinar

Covid-19 Somali Webinar

Covid-19 Somali Webinar

Covid-19 Somali Webinar discussion, hosted by Public Health - Seattle & King County, Seattle Office of Immigrant and Refugee Affairs, Seattle Office of Economic Development and Seattle Office of Labor Standards.

Waxaa lagugu casuumay inaad ka qeyb gasho webinaar luuqada af soomaaliga ku baxiyo kuna saabsan cudurka COVID-19.

Waxaad baran doontaa qaababka aad iskaga ilaalinkartoa COVID-19 iyo Kheyraadka ay heli karaan shaqaalaha iyo ganacsatada yar yar.

Replay Webinar