CDC-du waxay ku talisay xirashada marada-wajiga

CDC-du waxay ku talisay xirashada marada-wajiga

CDC-du waxay ku talisay xirashada marada-wajiga

Therecommends wearing cloth face coverings in public settings where other social distancing measures are difficult to maintain (e.g., grocery stores and pharmacies), especially in areas of significant community-based transmission.

CDC-du waxay ku talisay xirashada marada-wajiga ama indhashareer marka la joogo goobaha kala fogaanshuhu ku adagtahay(sida, tukaamada iyo farmashiyeyaasha), qaasatan meelaha aay ku badan tahay isku-gudbiska bulshada.